سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۵۶
 

پرسش های متداول در مورد طرح درمان غیرمستقیم

1- تفاوت این طرح با شرایطی که بیمار اعزام می شود ، چیست؟
بیماران اعزامی در شرایطی از طریق زنجیره ارجاع به تهران معرفی می شوند که در شهرستان ویزیت شده و نیازمند خدمتی باشند که در مراکز درمانی شهرشان ارائه نمی شود. در نتیجه، بیمار برای دریافت خدمت یا درمان مورد نیاز به تهران اعزام می شود. در صورتی که خدمت مورد نیاز در بیمارستان نفت وجود نداشته باشد بیمار به مراکز تحت پوشش ارجاع داده شده و هیچ گونه هزینه مالی را نیز برای وی به دنبال نخواهد داشت.
این طرح خارج از زنجیره ارجاع است، بدین معنا که فرد با میل شخصی خود به این مراکز مراجعه کرده و طبق مقررات طرح درصورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد ، 15 درصد فرانشیز و در صورت مراجعه به مراکزی که طرف قرارداد نیستند، ملزم به پرداخت فرانشیز 25 درصدی است. بیماران اعزامی از امکاناتی مانند پرداخت هزینه رفت و آمد و هتلینگ بهره مند می شوند اما  بیمارانی که از این طرح استفاده می کنند، شامل پرداخت هزینه رفت و آمد و محل اقامت نمی شوند.

2-بیماران شهرستانی چگونه می توانند از این طرح استفاده نمایند؟
بیماران شهرستانی می توانند شخصا به سایت بهداشت و درمان صنعت نفت تهران مراجعه کرده و پس از مشاهده لیست مراکز طرف قرارداد، برای بهره مندی از خدمت مورد نیازشان به تهران مراجعه کنند.
درصورت استفاده از خدمات سرپایی داشتن دفترچه دارای اعتبار در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد  کافی خواهد بود و در صورت نیاز  به بستری شدن، واحد مذکور با بخش درمان غیرمستقیم بهداشت و درمان صنعت نفت هماهنگ شده و معرفی نامه ای پس از بررسی برای بیمار صادر می شود تا در قالب مقررات طرح بتواند از خدمات درمانی بهره مند شود.

3-آیا بیماران شهرستانی می توانند همزمان از این طرح با مزایای اعزام استفاده نمایند؟

خیر ، در طرح مذکور صراحتا قید شده که بیماران از مزایای اعزام و این طرح به طور همزمان نمی توانند استفاده کنند.

4-در صورت مراجعه بیمار با استفاده از این طرح به تهران آیا در مراجعات بعدی امکان درمان از طریق اعزام وجود دارد؟

خیر ، استفاده از این طرح در قالب اعزام امکان پذیر نیست.

5-بعد از مراجعه بیمار به بیمارستان چه مراحلی باید طی شود، آیا نیاز به ارائه معرفی نامه است؟

در صورت استفاده از خدمات سرپایی داشتن دفترچه دارای اعتبار در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد کافی خواهد بود و در صورت نیاز به بستری شدن، واحد مذکور با بخش درمان غیرمستقیم بهداشت و درمان صنعت نفت هماهنگ شده و معرفی نامه ای پس از بررسی برای بیمار صادر می شود و نیازی به مراجعه حضوری بیماران نخواهد بود مگر در مواردی که درمان غیرمستقیم نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد.
در صورت مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد و پس از پرداخت کل هزینه های درمان توسط بیمار، مدارک جهت ممیزی و دریافت هزینه برابر با شرایط ذکر شده در دستورالعمل ارجاع داده خواهد شد.

6- برای استفاده از این طرح در مورد اورژانس چه امکانات ویژه ای به بیماران شهرستانی داده می شود؟

این طرح جزو خدمات و درمان آزاد محسوب می شود، پس موارد اورژانس و غیر اورژانس در آن لحاظ نمی شود. تمامی مراجعه کنندگان شاغل می توانند از خدمات این طرح بهره مند شود فقط در مواردی که شخص به دلیل مشکل اورژانسی به مراکز غیرطرف قرارداد مراجعه کرده و خدمتی را دریافت می کند، برای بازپرداخت هزینه ها بایستی پرونده پزشکی خود را به شورای عالی پزشکی ارجاع داده و در صورت تایید این خدمت از سوی شورای عالی پزشکی و قابل انجام نبودن خدمت درمانی در بیمارستان نفت، مساعدت لازم انجام خواهدشد .

7-آیا مزایای این طرح فقط شامل درمان بیمار می گردد یا هزینه های اقامت را هم پوشش می دهد؟

خیر ، این طرح هزینه اقامت را پوشش نمی دهد.

8-مدارک لازم برای مراجعه به مراکز طرف قرارداد چیست؟

درصورت استفاده از خدمات سرپایی داشتن دفترچه دارای اعتبار در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد کافی خواهد بود و در صورت نیاز به بستری شدن، واحد مذکور با بخش درمان غیرمستقیم بهداشت و درمان صنعت نفت هماهنگ شده و معرفی نامه ای پس از بررسی برای بیمار صادر می شود.

9- امکان استفاده از خدمات دندانپزشکی مراکز طرف قرارداد برای بیماران غیر تهرانی وجود دارد ؟

صرفاً موارد اورژانس با ارائه دفترچه درمانی دارای اعتبار ، قابل انجام است . برای سایر موارد در بهداشت و درمان منطقه اقدام گردد .


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۰۹