سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۶:۱۸
 

ایمنی بیمار

 
مسئول فنی ایمنی بیمار : دکتر عباس بزرگی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : نواب زراعت کیش