سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۵۶
 

ایمنی بیمار

 
مسئول فنی ایمنی بیمار : دکتر عباس بزرگی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : نواب زراعت کیش