سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ ۰۸:۴۵
 

ایمنی بیمار

 
مسئول فنی ایمنی بیمار : دکتر عباس بزرگی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : نواب زراعت کیش